Περί της αριθμ. 40/2011 απόφασης- διατύπωση γνώμης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης για τη χωροθέτηση Κυριακάτικής Αγοράς στα διοικητικά όρια του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: