ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2015