ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2019