ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 31-01-2022
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 08-02-2022
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 14-03-2022
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 15-04-2022
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 17-05-2022
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 14-06-2022