Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

  • Περιοχή Αμπελοκήπων

Ελευθερίας & 28ης Οκτωβρίου

Χατζάρας Νικόλαος, Βαρυτιμιάδου Σοφία, Πασσαλίδου Ελένη

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310749113

email: vss.amp@ampelokipi-menemeni.gr

  • Περιοχή Μενεμένης

Έλλης Αλεξίου 10

Βεργίδου Χρυσή, Πλαστήρα Πασχαλίνα, Γραμπόβα Ειρήνη

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310743748

email: vss.men@ampelokipi-menemeni.gr

  • Περιοχή Αγίου Νεκταρίου και  Καζαντζάκη

Οδ. Ανδρούτσου 2

Γιαγγούλη Θεοπίστη, Κυριακίδου Ελισσάβετ, Χατζοπούλου Λουίζα

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310559352

email : vss.nekt@ampelokipi-menemeni.gr

Βασικός σκοπός του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι»   απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα (65 ετών  και άνω), ‘Ατομα με Αναπηρία (απόφαση ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό άνω του 67%) μη επαρκώς εξυπηρετούμενα, που ζουν κατά κύριο λόγο μόνοι,  εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ενώ μεριμνά για:

α) Τη δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπήκαι υγιή διαβίωση και την κοινωνική τους ευημερία,

β) τη παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους,

γ) την εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας, προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και την προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης,

δ) την υλοποίηση ενεργειών για παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης,

ε) τη διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, επικοινωνίας και της κοινωνικής τους συμμετοχής,

στ) την οικογενειακή οικιακή βοηθητική φροντίδα, την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης και τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας,

ζ) την εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους,

η) τη ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών τους αναγκών, που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι,

θ) τη μέριμνα για την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού,

ι) τη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα τους και ιδιαίτερα τη συνεργασία και τον συντονισμό τους με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και τη συστηματοποίηση των παρεχόμενων

υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης κ.λπ.,

ια) τη δημοσιοποίηση – πληροφόρηση για τους χώρους, τις υπηρεσίες, τα προγράμματα, τα δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής και άλλες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις,

ιβ) την παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών τους, κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και την εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης