Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης έχει προχωρήσει σε δημιουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου στα  πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»). Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 107.640,00€.

Σκοπός  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  είναι  η  κάλυψη  βασικών  αναγκών  επιβίωσης  συμπολιτών  του  Δήμου, που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης  οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στους δικαιούχους της δομής διανέμονται σε μηνιαία βάση, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τρόφιμα, είδη  παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης,  παιχνίδια  και είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd.

Δικαιούχοι  που  μετέχουν  ως  ωφελούμενοι  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) μέσω Κ.Ε.Α., δε μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του  Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ΟΛΑ  τα  είδη  παρέχονται   εντελώς δωρεάν.

Τα προϊόντα που συλλέγονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο προέρχονται από δωρεές και χορηγίες εταιρειών, φορέων και απλών πολιτών. Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος και προσφοράς συμβάλλει στην ενίσχυση του σκοπού του Κοινωνικού Παντοπωλείου που είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η στήριξη οικονομικά αδύναμων οικογενειών.
Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Βοηθητικό Προσωπικό.

332/2021 Έγκριση Εκθέσεων Πεπραγμένων και Διαχειριστικών Απολογισμών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

106/2022 Έγκριση Εκθέσεων Πεπραγμένων και Διαχειριστικών Απολογισμών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

367/2022 Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου.


Διεύθυνση: Πρώην στρατόπεδο Μεγ. Αλέξανδρου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 725326