Τμήμα Παιδείας-Δια βίου Μάθησης

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Προϊσταμένη τμήματος
Αβράμη Αγγελική
Tηλ. 2313 313671
Email: a.avrami@ampelokipi-menemeni.gr