Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, ορισμός επιτροπής για την “Εκμίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων, με αριθ. μελ. 01/2013. Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: