Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών του περιοδικου τεχνικου ελέγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: