Σύσταση εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών. Oρισμός υπολόγου και ψήφιση της πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: