Διευκρινήσεις περί απαιτούμενης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οικονομικών φορέων στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΔΑΒΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αρ. μελέτης 41/2023 και με α/α/ ΕΣΗΔΗΣ 202770.

Αναρτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο για τις διευκρινήσεις περί απαιτούμενης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οικονομικών φορέων στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΔΑΒΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αρ. μελέτης 41/2023 και με α/α/ ΕΣΗΔΗΣ 202770.