Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της Μουρατίδου Αναστασίας «καφετέρια», οδός Ελευθερίας 51- Στ. Ελμάζη, έτους 2011

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων