Εγκριση μετάβασης του λεωφορείου με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 8551 για την μεταφορά ατόμων με αναπηρία στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής στις 21/7/2013 και επιστροφή στις 30/7/2013

Αριθμός Απόφασης:

249

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: