Αποδοχή ποσού ύψους 123.690,00€ έκτακτης επιχορήγησης

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: